Groenblauw Delft Zuidoost in de belangstelling

— 30 Sep

Het project Groenblauw Delft Zuidoost staat weer volop in de belangstelling. Op de website van Gebiedsontwikkeling.nu is een artikel over het project Groenblauw Delft Zuidoost verschenen. Ook is de publicatie van de Peilstok 2014 verschenen, waarin Groenblauw als een van de genomineerde projecten is opgenomen. Het boek is online te bekijken via het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.  

 

Groenblauw komt tot bloei

— 1 Jun

Na flink wat investeren afgelopen jaren beginnen nu de resultaten van het project Groenblauw Delft Zuidoost goed zichtbaar te worden in de wijk. De bermen langs de Rotterdamseweg staan in bloei en gonzen van de hommels. Langs de natuurvriendelijke oevers zwemmen jonge watervogels en het nieuwe parkje op de kop van de Julianalaan wordt gebruikt door studenten van de Haagse Hogeschool, toeristen van de Porceleyne Fles en omwonenden. Meer informatie op de projectpagina van Groenblauw Delft Zuidoost.

 

een creatief en succesvol 2015!

— 5 Jan

 

Groenblauw Delft Zuidoost genomineerd voor de Peilstok 2014

— 10 Nov

Het project Groenblauw Delft Zuidoost is genomineerd voor de Peilstok 2014, een prijs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor projecten die anderen inspireren om klimaatbestendig en waterrobuust te denken en te handelen. De winnaars worden op 28 november bekend gemaakt. Meer informatie is te vinden op het kennisportaal ruimtelijke adaptatie.

 

 

 

LUZ is verhuisd!

— 10 Nov

Per 1 oktober is LUZ verhuisd naar de Koornmarkt 48F in Delft. Samen met MBDSO, Designlab2902, Eric Burgers en Esmeralda van Tuinen huurt LUZ een aantal lokalen in de oude MULOschool. 

 

Smart 'Water' City

— 22 Apr

Op 13 maart 2014 presenteerde Heleen Bothof samen met Maartje Scholten van de gemeente Delft en Jaap Korf van het Hoogheemraadschap van Delfland het project Groenblauw Delft Zuidoost tijdens de themamiddag over Smart Cities van de Antea Group. Ze lieten zien welke aanpak gehanteerd wordt om het bestaande watersysteem beter te benutten, hoe informatie verzameld en ingezet wordt in het project en met welk proces "smart people" inzicht krijgen in de mogelijkheden en gezamenlijk tot innovatieve oplossingen komen. Het verslag van de themamiddag is te vinden op de website van de Antea Group