Waterberging, biodiversiteit en recreatie in Delft Zuidoost

— 12 Jun

In het kader van Groenblauw Delft Zuidoost is het gebied rond begraafplaats Jaffa heringericht.

De gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben hier gezamenlijk ruimte voor water, een diverse beplanting en aantrekkelijke recreatieve gerealiseerd. De herinrichting is in het voorjaar van 2016 uitgevoerd. 

 

English version Delft Smart City final report

— 2 Oct

An English version of the Delft Smart City final report is available for download at the project page

 

Groenblauw Delft Zuidoost in de belangstelling

— 30 Sep

Het project Groenblauw Delft Zuidoost staat weer volop in de belangstelling. Op de website van Gebiedsontwikkeling.nu is een artikel over het project Groenblauw Delft Zuidoost verschenen. Ook is de publicatie van de Peilstok 2014 verschenen, waarin Groenblauw als een van de genomineerde projecten is opgenomen. Het boek is online te bekijken via het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.  

 

Groenblauw komt tot bloei

— 1 Jun

Na flink wat investeren afgelopen jaren beginnen nu de resultaten van het project Groenblauw Delft Zuidoost goed zichtbaar te worden in de wijk. De bermen langs de Rotterdamseweg staan in bloei en gonzen van de hommels. Langs de natuurvriendelijke oevers zwemmen jonge watervogels en het nieuwe parkje op de kop van de Julianalaan wordt gebruikt door studenten van de Haagse Hogeschool, toeristen van de Porceleyne Fles en omwonenden. Meer informatie op de projectpagina van Groenblauw Delft Zuidoost.

 

een creatief en succesvol 2015!

— 5 Jan

 

Groenblauw Delft Zuidoost genomineerd voor de Peilstok 2014

— 10 Nov

Het project Groenblauw Delft Zuidoost is genomineerd voor de Peilstok 2014, een prijs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor projecten die anderen inspireren om klimaatbestendig en waterrobuust te denken en te handelen. De winnaars worden op 28 november bekend gemaakt. Meer informatie is te vinden op het kennisportaal ruimtelijke adaptatie.