Kansenkaarten Voorhof

— 23 Mar

Na het succes van de kansenkaarten voor de Buitenhof, werkt LUZ aan kansenkaarten voor de Voorhof.

In de Voorhof vinden de komende jaren diverse ontwikkelingen plaats op het gebied van verkeer, verduurzaming en woningbouw. Middels kansenkaarten wordt in beeld gebracht hoe deze ontwikkelingen ingezet kunnen worden om de leefbaarheid en klimaatbestendigheid van de wijk te verhogen.

 

 

gemeenteraad positief over Kansenkaarten Buitenhof

— 19 Oct

De kansenkaarten Buitenhof zijn positief ontvangen door de commissie Sociaal Domein en Wonen.
De notitie Kansen voor Buitenhof 2018-2022, met daarin de kansenkaarten, is behandeld in de commissievergadering van 3 oktober 2017. Alle fracties reageerden positief op de notitie. Meer informatie hierover op de website van de gemeenteraad van Delft.

 

 
 

Lezing Bouwkunde: Beyond Sustainability

— 19 Oct

Op 23 november 2017 geeft Heleen Bothof een lezing over duurzaamheid op de faculteit Bouwkunde.
De lezing is onderdeel van een openbare lezingenreeks in het kader van de minor Neighbourhood of the Future, Green Blue Cities. Meer informatie is te vinden op de website van de faculteit Bouwkunde.

 

Ontwerpend onderzoek Buitenhof

— 12 May

In opdracht van de gemeente Delft voert LUZ architecten ontwerpend onderzoek naar de wijk Buitenhof uit.

Het onderzoek is onderdeel van de Integrale Gebiedsverkenning Buitenhof. Doel is om in beeld te brengen hoe verschillende ruimtelijke ontwikkelingen zoals vervangen van de riolering, aanleg van een warmtenet en klimaatbestendig inrichten van het gebied met elkaar gecombineerd kunnen worden en tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van sociaaleconomische problemen in deze naoorlogse woonwijk.

 

De fase na de pilot

— 12 Jun

Sessie over governance bij het verbinden van water en ruimte tijdens de Gebiedsconferentie van Rijnmond-Drechtsteden. LUZ architecten verzorgde voor het programmateam Rijnmond-Drechtsteden de sessie 'de fase na de pilot' waarin de koppeling van waterveiligheidsopgaven met ruimtelijke en economische ontwikkelingen centraal stond. Rond drie presentaties werd gediscussieerd over hoe men samenwerking in stand kan houden nadat een pilot is afgerond, hoe resultaten van pilots geïmplementeerd kunnen worden en ontwikkelde kennis toegepast. De presentaties en meer informatie zijn te vinden op de website van de Gebiedsconferentie.

 

Waterberging, biodiversiteit en recreatie in Delft Zuidoost

— 12 Jun

In het kader van Groenblauw Delft Zuidoost is het gebied rond begraafplaats Jaffa heringericht.

De gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben hier gezamenlijk ruimte voor water, een diverse beplanting en aantrekkelijke recreatieve gerealiseerd. De herinrichting is in het voorjaar van 2016 uitgevoerd.