Evaluatie Water-RO

Evaluatie over de koppeling tussen waterveiligheid en ruimtelijke ordening in Rijnmond-Drechtsteden.

Opdrachtgever

Programmateam Rijnmond-Drechtsteden

Locatie

Rijnmond-Drechtsteden

Jaar

2015

← terug naar overzicht

Het Deltaprogramma heeft ten doel kansen op maatschappelijke meerwaarde op het snijvlak tussen waterveiligheid enerzijds en ruimtelijke ordening en ontwikkeling anderzijds te signaleren en te benutten. In de regio Rijnmond-Drechtsteden wordt in diverse projecten en gebiedsprocessen gewerkt aan de waterveiligheidsopgave, waarbij de koppeling met overige opgaven een belangrijk element is. Om tussentijds inzicht te verkrijgen in de wijze waarop deze koppeling plaatsvindt, en om van daaruit leerervaringen op te doen, heeft het Programmateam Rijnmond-Drechtsteden LUZ architecten opdracht gegeven tot een evaluatie.

Negen projecttrekkers binnen Rijnmond-Drechtsteden zijn geïnterviewd over de successen, kansen en knelpunten die zij ervaren tijdens de uitvoering van het Deltaprogramma in dit gebied. De bevindingen zijn samengevat in algemene bevindingen en vier aandachtspunten: Meekoppelen, Meerlaagsveiligheid en RO, Ruimtelijke adaptatie en Samenwerking binnen de institutionele context (van pilot naar regulier). De evaluatie vervult een agenderende functie. De aandachtspunten kunnen richting geven aan de verdere verdieping, verbetering en verankering van de relatie tussen waterveiligheid en ruimtelijke ordening en ontwikkeling in het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.

In de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, DeltaNieuws 2015 nummer 4, wordt aandacht besteed aan de evaluatie.