Flyers Delft Smart City

Methode en resultaten Delft Smart City samengevat.

Opdrachtgever

Gemeente Delft en Ministerie van Infrastructuur en Milieu (directie Ruimtelijke Ontwikkeling)

Locatie

Delft

Jaar

2016

Downloads

PDF icon DSC methode.pdf

PDF icon DSC energie.pdf

PDF icon DSC klimaatbestendig.pdf

PDF icon DSC kenniseconomie.pdf

PDF icon DSC Nieuw Delft.pdf

PDF icon DSC Schieoevers.pdf

← terug naar overzicht

In 2016 zijn de bevindingen uit het ontwerpend onderzoek Delft Smart City verder uitgewerkt en samengevat in 5 flyers. De flyers kunnen door de gemeente Delft gebruikt worden voor het betrekken van partijen in de stad bij de langetermijnopgaven en het toekomstbestendig maken van de stad. Naast het onderzoek uit Delft Smart City zijn ook actuele en concrete projecten in de flyers opgenomen, waardoor een goed beeld ontstaat van de manier waarop Delft werkt aan haar langetermijnopgaven. De relatie tussen deze en andere concrete projecten die in de stad plaats vinden en de langetermijndoelen is weergegeven in een nieuw schema. Hierdoor wordt snel inzichtelijk waar in de stad de energie zit (en waar de leemte) en tussen welke sectoren er cross-overs zijn.

De flyer ‘methode’ beschrijft de werkwijze die in Delft Smart City is ontwikkeld en kan ook voor andere gemeentes als voorbeeld dienen. Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Delft.