Groen en Water rond het huis

Betrekken van bewoners en bedrijven bij lokale water- en groenopgaven.

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Locatie

Delft

Jaar

2012-2013

Downloads

PDF icon boekje Groen en Water rond het huis.pdf

← terug naar overzicht

In Delft Zuidoost is er kans op wateroverlast bij hevige regenval en is er behoefte om de kwaliteit van groengebieden te verbeteren. Het project Groen en Water rond het huis is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu als één van de initiatieven van de Watercoalitie en is onderdeel van Groenblauw Delft Zuidoost. Doelstelling van de Watercoalitie is om te komen tot een samenwerking tussen publieke en private partijen, een coalitie, die bijdraagt aan het oplossen van concrete water- en groenopgaven. In Groen en Water rond het huis is onderzocht of er draagvlak voor coalitievorming is in de wijk Wippolder (Zeeheldenbuurt, Wippolder en Professorenbuurt) en op welke manier bewoners, organisaties en bedrijven bij willen dragen aan meer groen en water in hun eigen leefomgeving. Denk aan maatregelen rond de eigen woning, zoals een groen dak of een regenton. Maar ook het samen met de buren onderhouden en gebruik maken van een stukje openbaar groen, voor bijvoorbeeld een groene of waterspeelplek, moestuin of wadi. 

In het project is een aanpak ontwikkeld om bewoners, organisaties en bedrijven te betrekken bij water- en groenopgaven. De nadruk lag op drie aspecten:
1> Het enthousiasmeren van partijen om mee te doen door gesprekken, bijeenkomsten en berichten in de lokale media. 
2> Het verbeelden en beschrijven van ideeën van partijen zodat er sneller inzicht ontstaat in de mogelijkheden en wensen van andere partijen: communiceren met beelden en verhalen. 
3> Het faciliteren van het gesprek tussen de verschillende partijen door middel van drie workshops. 

Het project was gericht op het schaalniveau van de buurt, straat en eigen huis. Er was veel interesse van overheden, organisaties, bedrijven, bewoners en corporaties. De drie workshops hebben geleid tot meer bewustwording bij de betrokken partijen van de water- en groenproblematiek in het gebied, van de oplossingsrichtingen hiervoor en van de waarde van een eigen bijdrage aan die oplossing. Daarnaast is het onderling begrip voor de rol die elke partij heeft versterkt en zijn er nieuwe lokale partners in beeld gekomen. In het project zijn veel verschillende ideeën naar voren gekomen. Van een aantal ideeën zal gekeken of er een “tik” gegeven kan worden om realisatie op gang te brengen. Sommige ideeën kunnen aansluiten bij het project Groenblauw Delft Zuidoost, andere ideeën kunnen mogelijk door nieuwe micro-coalities gerealiseerd worden.