Groenblauw Delft Zuidoost

Integraal ontwerp voor de water- en groenstructuur in Delft Zuidoost.

Opdrachtgever

gemeente Delft

Locatie

Delft

Jaar

2011 - 2015

Downloads

PDF icon Groenblauw Delft Zuidoost.pdf

PDF icon Green-Blue Delft Zuidoost.pdf

← terug naar overzicht

Delft Zuidoost is een dynamisch gebied waar diverse ontwikkelingen plaats vinden. Het toevoegen van woningen en studentenhuisvesting en de ontwikkeling van de Technologische Innovatie Campus (TIC-Delft) gaat samen met het verhogen van de leefomgevingskwaliteit. In het project Groenblauw hebben de gemeente Delft, TU-Delft, Hoogheemraadschap van Delfland, DUWO, AM en Belangenvereniging TU Noord gezocht naar oplossingen voor de water- en groenopgave in het gebied. LUZ heeft, samen met de stakeholders, het bestaand gemeentelijk beleid voor groen en water vertaald naar 180 concrete maatregelen die zijn weergegeven in een kansenkaart. Door de vertaalslag met de stakeholders samen te maken was het mogelijk veel beter aan te sluiten bij hun wensen en mogelijkheden.

Na de planvorming in 2011 is gestart met het uitvoeren van de maatregelen. LUZ is als adviseur betrokken bij deze uitvoering en stelt jaarlijks, samen met de stakeholders, de voortgangsrapportage Groenblauw op. De voortgangsrapportages over afgelopen jaren en diverse publicaties over het project zijn te vinden op de website van de gemeente Delft. De Nederlandse en Engelse versie van het eindrapport van Groenblauw zijn hiernaast te downloaden.

Groenblauw was genomineerd voor de Peilstok 2014, een landelijke prijs van het ministerie van IenM voor inspirerende projecten op het gebied van klimaatbestendig en waterrobuust bouwen. De jury schreef over Groenblauw: 

“Gestoeld op (hoe kan het ook anders) een uitvoerige technische analyse en maatregelenpakket met maar liefst 180 maatregelen om de water en groenstructuur te verbeteren maakt dit project de vertaling van kansen naar uitvoering. Integraal en grootschalig aangevlogen met grote maatschappelijke meerwaarde.” De publicatie "Peilstok 2014" is te vinden op de website van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.    

 

groen- en water oplossingsrichtingen en kansenkaart
status uitvoering maatregelen op 1 januari 2013, 2014 en 2015
In het gebied TU Noord is naast nieuwe studentenwoningen een weelderig groen recreatie- en waterbergingsgebied aangelegd.
In het Jaffapark zijn voor extra waterberging diverse poelen gegraven van verschillende dieptes.
De grond die vrijkwam bij het graven is gebruikt om meer relief in het park te brengen en zo verschillende gradienten te maken (droog/nat, zonning/schaduw) waardoor er voor meer dieren en planten een geschikte leefomgeving ontstaan is.
Langs een groot deel van de Rotterdamseweg zijn bloeiende bermen aangelegd.
impressie Julianalaan-midden