Herijking Groenblauw Delft Zuidoost

Inventarisatie van resultaten en ontwikkeling van buurtkaarten voor Delft Zuidoost.

Opdrachtgever

gemeente Delft

Locatie

Delft

Jaar

2016

Downloads

PDF icon Groenblauw eindrapportage 2016.pdf

← terug naar overzicht

In 2011 is het project Groenblauw Delft Zuidoost gestart. De stakeholders in het gebied hebben gezamenlijk de ambities voor een klimaatbestendige en leefbare wijk vertaald naar groene en blauwe kansen, middels een kansenkaart met 180 maatregelen. Van 2011 tot en met 2015 zijn door Gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Delfland, Belangenvereniging TU Noord, TU Delft, DUWO en AM een groot aantal van deze kansen uitgevoerd, ingepland of voorbereid. Daarnaast heeft het project belangrijke successen en inzichten opgeleverd in samenwerking, proces en organisatie. 

Nu de grootste knelpunten zijn opgelost, kansen benut en ‘quick wins’ verzilverd, gaat Groenblauw een nieuwe fase in. In de eindrapportage 2016 is de balans opgemaakt en zijn de behaalde resultaten en het proces van de afgelopen 5 jaar beschreven. De komende jaren zal de nadruk liggen op het herkennen en verzilveren van kansen voor het meekoppelen aan beheer en (groot) onderhoud. Om dit proces te faciliteren zijn verschillende 'groenperspectieven' voor Delft Zuidoost in beeld gebracht. De groenperspectieven kunnen worden ingezet om de waarde van groen in projecten, plannen en beheer tot hun recht te laten komen. Omdat de opgave verschuift naar een meer lokaal niveau, zijn er voor de 8 buurten in Delft Zuidoost buurtkaarten gemaakt waarin opgave, planvorming en kansen verbeeld zijn.

 

maatregelen 2011-2015
waterhuishouding
ecologie
hitte-overlast
luchtkwaliteit