Het Floragebied

onderzoek naar ruimte voor klimaatadaptatie en duurzame energie

Opdrachtgever

Gemeente Westland en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Locatie

Westland

Jaar

2021-2022

← terug naar overzicht

In het hart van het dichtbebouwde Westland komt ruimte vrij voor uitbreiding van de Greenport Horti Campus, woningbouw en hoogwaardig openbaar vervoer. Maar er is meer mogelijk. LUZ architecten, TU Delft en gemeente Westland onderzochten hoe het Floragebied naast een logistiek cluster ook een zwaartepunt in het natuurlijk systeem kan worden. Een energieneutrale, klimaatbestendige en biodiverse habitat voor bedrijven en bewoners, waar onderwijs en ondernemen hand in hand gaan.

Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Op de website van het Stimuleringsfonds is de online publicatie met alle resultaten van de open oproep Ruimte voor klimaat en energie in te zien.

Analysekaarten groen, water, bodem, elektriciteit, warmte en programma.
Een wetland rond de nieuwe campusgebouwen kan het waterbergingstekort aanzienlijk verminderen en zorgt voor een aantrekkelijke omgeving voor werken, wonen en internationaal toerisme.
Door clustering van gebouwd programma profiteren verschillende onderdelen van elkaars constructie. Robuuste groenblauwe structuren aan weerszijden van de bouwvelden leveren door hun maat, open bodem en diversiteit optimaal ecosysteemdiensten. Kostbare en kwetsbare ingrepen als bomen op gebouwen, gebouwde waterberging of onderheien van kabels en leidingen worden zo voorkomen.
De groenblauwe zone’s tussen de bouwvelden kunnen gedimensioneerd worden om zo veel mogelijk ecosysteemdiensten tegelijk te vervullen. Met ruimte voor waterzuivering, waterberging en infiltratie, maar ook voor biodivers, koelend, CO2-opnemend en klimaatbestendig groen.
Hittestress kan met meerdere maatregelen voorkomen of verminderd worden.