Kansen voor klimaatadaptatie

voor 6 representatieve studielocaties in Westland

Opdrachtgever

gemeente Westland

Locatie

Westland

Jaar

2020

← terug naar overzicht

In aanloop naar de Strategie Klimaatadaptatie Westland 2021-2024 die door de gemeente in juli 2021 is vastgesteld, is voor 6 representatieve locaties bekeken wat de risico's zijn van klimaatverandering en de kansen voor klimaatadaptatie.

De zes studielocaties representeren plekken die typisch zijn voor Westland, zoals een oude dorpskern of een deel van het kassengebied. Hierdoor kunnen de maatregelen en oplossingen die in deze studie geschetst worden op veel plekken in Westland als voorbeeld gebruikt worden.

Uit de studie blijkt o.a. dat historische weg- en waterstructuren met lintbebouwing kansen bieden voor klimaatadaptatie. Wegen zijn in het verleden vaak op hogere, zanderige delen tussen dorpen aangelegd, waardoor water er beter kan infiltreren. Langs veel linten bevinden zich aaneengesloten bomenrijen die zorgen voor schaduw op hete dagen en op privékavels bevindt zich veel groen, waardoor de linten koeler zijn dan het omliggende glastuinbouwgebied. Door de linten verder te vergroenen en fiets- en wandelvriendelijk in te richten, kan een fijnmazig, koel en schaduwrijk recreatief netwerk ontstaan. 

Zes representatieve studielocaties.
Het kerkplein van een historische dorpskern als koele en waterbergende ontmoetingsplek.
Verschillende mogelijkheden voor waterberging in kleine straatjes berekend.
Koelende werking van groen op een bedrijventerrein.
Groene bufferzone tussen woningen en kassen om de lichtstraling (en dus hitte) die door de kassen gereflecteerd wordt tegen te houden.