Kansenkaarten Buitenhof

Kansenkaarten Integrale Gebiedsverkenning Buitenhof

Opdrachtgever

gemeente Delft

Locatie

Delft

Jaar

2017

Downloads

PDF icon Buitenhof kansenkaarten 2017.pdf

← terug naar overzicht

In de Buitenhof vinden komende jaren diverse (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen plaats, zoals het vervangen van de riolering, de aanleg van een warmtenet en de ontwikkeling van woningen. Daarnaast moet de wijk klimaatbestendig gemaakt worden en wordt er gewerkt aan het versterken van de sociaaleconomische status van de aandachtsbuurten. LUZ architecten voerde een ontwerpend onderzoek uit waarin 2 vragen centraal stonden: 

1.       Welke ruimtelijke ontwikkelingen kunnen met het oog op efficiëntere inzet van middelen, sneller resultaat en hogere kwaliteit met elkaar gecombineerd worden?
2.       Op welke manier kunnen ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen aan verbetering van de sociaaleconomische status van de wijk ?

In 12 kansenkaarten zijn per buurt mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling uitgewerkt en beschreven. Per kans is aangegeven met welke ruimtelijke ontwikkeling de kans te combineren valt en welke sociaaleconomische effecten te verwachten zijn.

De kansenkaarten laten zien dat het mogelijk is om de situatie in de buurten te verbeteren en welke positieve effecten hiervan verwacht kunnen worden. Een kansenkaart is echter geen voorstel voor een te realiseren ontwerp. Of en op welke manier kansen in de toekomst verzilverd worden, is iets wat per locatie met belanghebbenden bepaald moet worden. De kansenkaarten zijn bedoeld om mensen te inspireren zelf over de potentie van en kansen voor deze wijk na te denken. Door de gedetailleerde uitwerking blijft dit denken niet hangen op het niveau van ambities, maar wordt het mogelijk een voorstelling te maken van wat er daadwerkelijk in de buurten kan veranderen.

De kansenkaarten zijn onderdeel van het programma Kansen voor de Buitenhof 2018-2022 van de gemeente Delft.

 

kansenkaart Buitenhof-Noord
kansenkaart Gillisbuurt en Delfiaterrein
kansenkaart Rode Dorp
kansenkaart Vrijheidsbuurt