Kansenkaarten Voorhof

Verdichten, vergroenen, verbinden en verlevendigen van een naoorlogse wijk.

Opdrachtgever

gemeente Delft

Locatie

Delft

Jaar

2017-2018

Downloads

PDF icon Voorhof Kansenkaarten.pdf

PDF icon Voorhof Achtergronddocument.pdf

← terug naar overzicht

In de naoorlogse wijk Voorhof vinden komende jaren diverse (grootschalige) ontwikkelingen plaats zoals de herontwikkeling van locaties met verouderd zorg- en maatschappelijk vastgoed, het realiseren van 4-sporigheid tussen Rijswijk en Delft Zuid en het versmallen van de Voorhofdreef. LUZ architecten onderzocht hoe deze ontwikkelingen ingezet kunnen worden om de wijk te verduurzamen en te verlevendigen.

Net als bij de Buitenhof heeft LUZ de kansen voor het inzetten van ruimtelijke ontwikkelingen om maatschappelijke doelen te bereiken, uitgewerkt in kansenkaarten. Er zijn kansenkaarten gemaakt voor 5 deelgebieden: Noordoost, Noordwest, Zuidoost, Zuidwest en de Voorhofdreef. Per kans is aangegeven met welke ruimtelijke ontwikkeling de kans te combineren valt en welke maatschappelijke effecten te verwachten zijn.

De kansenkaarten laten zien dat het mogelijk is om in de Voorhof te verdichten, verduurzamen, vergroenen en verlevendigen, onder andere door de verschillende woongebieden beter met elkaar te verbinden. Een grote kans voor de wijk is het goed benutten van de ruimte die vrijkomt door het versmallen van de Voorhofdreef. Een aantrekkelijk en toegankelijk park met een sportcomplex, speelnatuur, een voedselbos, een klimbos en een buitenklas kan mensen aanzetten tot sporten, bewegen en gezond eten. De geplande woningbouw in het gebied kan gecombineerd worden met het aanleggen van nieuw groen en het verbeteren van de kwaliteit van bestaand groen. Hierdoor kunnen delen van de wijk die nu nog stenig zijn vergroenen en ontstaat een verbonden groenstructuur door de hele wijk die hittestress tegengaat en biodiversiteit bevordert. Door plinten van bestaande en nieuwe gebouwen te voorzien van functies zoals wonen, werken of winkelen ontstaat een veilige en prettige openbare ruimte waar mensen graag verblijven.

Naast de kansenkaarten heeft LUZ ook een achtergronddocument opgeleverd waarin alle deelstudies die gedaan zijn ten behoeve van het opstellen van de kansenkaarten, zijn gebundeld.

De kansenkaarten en het achtergronddocument zijn ook te vinden op de website van de gemeenteraad van Delft.

Verdichten en vergroenen
Vergroenen: groen toevoegen en kwaliteit bestaand groen verbeteren bij ontwikkeling nieuwe woningen.
Klimaatbestendig en gezond
Klimaatbestendig: ruimte voor regenwater in groengebieden en nieuwe watergangen.
Verbonden en levendig
Verbonden: door het versmallen van de Voorhofdreef ontstaat ruimte voor nieuwe en aantrekkelijkere oost-west routes voor langzaam verkeer.