Kansenkaarten Voorhof

Verdichten, vergroenen, verbinden en verlevendigen van een naoorlogse wijk.

Opdrachtgever

gemeente Delft

Locatie

Delft

Jaar

2017-2018

Downloads

Voorhof Kansenkaarten.pdf

Voorhof Achtergronddocument.pdf

← terug naar overzicht

In de naoorlogse wijk Voorhof vinden komende jaren diverse (grootschalige) ontwikkelingen plaats zoals de herontwikkeling van locaties met verouderd zorg- en maatschappelijk vastgoed, het realiseren van 4-sporigheid tussen Rijswijk en Delft Zuid en het versmallen van de Voorhofdreef. LUZ architecten onderzocht hoe deze ontwikkelingen ingezet kunnen worden om de wijk te verduurzamen en te verlevendigen.

Net als bij de Buitenhof heeft LUZ de kansen voor het inzetten van ruimtelijke ontwikkelingen om maatschappelijke doelen te bereiken, uitgewerkt in kansenkaarten. Er zijn kansenkaarten gemaakt voor 5 deelgebieden: Noordoost, Noordwest, Zuidoost, Zuidwest en de Voorhofdreef. Per kans is aangegeven met welke ruimtelijke ontwikkeling de kans te combineren valt en welke maatschappelijke effecten te verwachten zijn.

De kansenkaarten laten zien dat het mogelijk is om in de Voorhof te verdichten, verduurzamen, vergroenen en verlevendigen, onder andere door de verschillende woongebieden beter met elkaar te verbinden. Een kansenkaart is echter geen voorstel voor een te realiseren ontwerp. Of en op welke manier kansen in de toekomst verzilverd worden, is iets wat per locatie met belanghebbenden bepaald moet worden. De kansenkaarten zijn bedoeld om mensen te inspireren zelf over de potentie van en kansen voor deze wijk na te denken. Door de gedetailleerde uitwerking blijft dit denken niet hangen op het niveau van ambities, maar wordt het mogelijk een voorstelling te maken van wat er daadwerkelijk in de straten en buurten kan veranderen.

Naast de kansenkaarten heeft LUZ ook een achtergronddocument opgeleverd waarin alle deelstudies die gedaan zijn ten behoeve van het opstellen van de kansenkaarten, zijn gebundeld.

De kansenkaarten en het achtergronddocument zijn ook te vinden op de website van de gemeenteraad van Delft.

Bewegen en ontmoeten in een parkzone langs de versmalde Voorhofdreef.
Verdichten en vergroenen langs de Aart van der Leeuwlaan.
Ruimte voor regenwater in groengebieden en nieuwe watergangen.