Scenario's voor de tussentijd

Ruimtelijke scenario's voor tijdelijk gebruik in Spoorzone Delft

Opdrachtgever

eigen initiatief voor 'Gebruik de Lege Ruimte'

Locatie

Delft

Jaar

2012

Downloads

PDF icon artikel Ruimtelijke Scenario's.pdf

← terug naar overzicht

Gebruik de Lege Ruimte is een programma waar plannen worden verzameld, gegenereerd en gefaciliteerd voor tijdelijk beschikbare kavels in de Spoorzone Delft. LUZ architecten heeft samen met Desinglab 2902, Koppelle Architectuur en Stedenbouw en Jonkhof Onderzoek&Services de ruimtelijk impact van de tijdelijke initiatieven en de inbedding ervan in de omgeving bestudeerd. Met analyses van stromen en gebieden is inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn voor de actoren om met de plannen van Gebruik de Lege Ruimte aan te sluiten bij bestaande stedelijke structuren. Door het tekenen van scenario’s voor verschillende tijdsvakken wordt de ruimtelijke impact van de plannen inzichtelijk, De scenario’s laten zien dat er een verweving van tijdelijke en definitieve ontwikkelingen mogelijk is en welke meerwaarde dit op kan leveren. 

Download hiernaast het artikel over Ruimtelijke Scenario's uit de eindpublicatie van Gebruik de Lege Ruimte of download de hele publicatie "Plannen voor de Tussentijd" van de website van Gebruik de Lege Ruimte.

 

Stedelijke stromen trekken zich niets aan van planprojecten en afgebakende gebieden. Water, groen en verkeer zijn dynamische structuren die op stadsniveau georganiseerd zijn. Aansluiting op deze stromen is essentieel om een nieuw gebied een integraal onderdeel van de bestaande stad te laten zijn. De gebieden rondom het spoorzonegebied hebben sterk verschillende identiteiten. Door met de programmering van tijdelijke en toekomstige ontwikkelingen aan te sluiten bij bestaande identiteiten wordt de haalbaarheid vergroot. Het is belangrijk om van meet af aan actoren bij elkaar te brengen. Mensen die het idee kunnen sturen maar ook mensen die het idee gaan dragen. Met het uiteindelijke doel om initiatieven in het plangebied te ontplooien die zichzelf kunnen bedruipen
In 2014 komen de eerste locaties vrij. Met kleine initiatieven, zoals ‘Sfeerverplichting’ worden de buurten rondom de locaties betrokken en hebben de mensen die het meeste overlast van de Spoorzone gehad hebben er nu ook het eerst plezier van. Het sportveld op de Grotiuslocatie is zo’n plek, die door ‘Tingelen’ eenvoudig en snel tot een waardevolle openbare ruimte getransformeerd wordt. De ‘Soeck’ ligt aansluitend aan het winkelgebied van de Papsouwselaan (In de Hoven) en wordt voor het winkelend publiek een vanzelfsprekend onderdeel van de route. De grote kavels aan de Verlengde Coenderstraat worden door de ‘Delftse Proeftuin’ ontwikkeld, waarbij de aanleg en het beplanten van een nieuwe aantrekkelijke waterstructuur direct wordt meegenomen.
Tussen 2015 en 2017 worden het Stadskantoor en het kavel aan het nieuwe Bolwerk opgeleverd en komt het kavel aan de Westvest vrij. Dit is een kavel met drie verschillende hoogtes waaronder het dak van de tunnel. Het dak van de tunnel wordt beplant of als (moes)tuin beschikbaar gesteld waardoor inwoners van Delft een aanleiding hebben om de plek te gebruiken of te bezoeken. Door kleine projecten zoals ‘Hoorbare Herinneringen’, ‘Hoteltrein’ en ‘Films op Wachtende Gevels’ ontstaat in korte tijd een aantrekkelijke plek. Aan de Ireneboulevard fungeert de ‘Blauwe Toren’ als uitkijkpunt, infocentrum en atelier. Het succes van de ‘Delftse Proeftuin’ leidt ertoe dat ook de ‘Stadskas’ gerealiseerd wordt, waar je niet alleen het voedsel uit de Spoorzone kan proeven en ervaren maar ook de nieuwste technologieën op het gebied van duurzame voedselvoorziening.
In 2017 is de locatie aan de Westvest compleet bebouwd en komt het Grotiusterrein vrij. Hier kan het ‘Evenemententerrein’ grootschalige evenementen organiseren en wordt de nieuwe waterstructuur direct aangelegd als afscheiding van het terrein. De ‘Stadskas’ breidt uit en kan ook de vrijkomende kavels aan de oostzijde van de Verlengde Coenderstraat gaan beplanten. Samen met de bewoners van de wijk Delftzicht wordt het Spoorpark aangelegd en worden langzaam verkeerroutes van oost naar west gevormd. Door in de ‘Stadskas’ en de ‘Delftse Proeftuin’ de voedselkringloop weer zichtbaar te maken in de stad ontstaat een Delfts ‘Sitopia’.
In 2025 zijn de fruitbomen uit de ‘Delftse Proeftuin’ groot geworden en hebben de gebruikers van de moestuinen zich samen met andere geïnteresseerden verenigd in collectieven die hun eigen woonblokken houden. De groepen bouwen hun woningen om de fruitbomen en moestuinen die ze zelf aangelegd hebben heen en oriënteren hun woningen zodanig dat ze het spoorpark kunnen gebruiken als een extra achtertuin.
In 2035 zijn ook op de andere locaties woningen gebouwd. Door het succes van de collectieve aanpak van de eerste delen en schitterende groenblauwe structuren die inmiddels volgroeid zijn, vlogen de kavels als warme broodjes over de toonbank. De ‘Soeck’ heeft zich verplaatst naar een andere locatie in Delft maar een aantal ondernemers zijn gebleven en runnen hun winkels nu vanuit de plinten van de gebouwen. Bijna alle tijdelijke ontwikkelingen zijn verdwenen of opgenomen in de definitieve bestemmingen. Alleen de ‘Blauwe Toren’ staat nog fier overeind en herinnert aan een tijd dat alles mogelijk was in de Spoorzone ...