TEEB-stad

Ontwikkeling en implementatie van een online tool voor het in beeld brengen van de baten van groen en water in de stad.

Opdrachtgever

Platform31 en ministerie van Economische Zaken

Locatie

Nederland

Jaar

2013-2015

← terug naar overzicht

LUZ architecten ontwikkelde samen met Platform31, Fabrique en Buck Consultants International de online tool voor TEEB-stad. Deze tool brengt de maatschappelijke baten van groen- en watermaatregelen in de stad in beeld en biedt gebruikers de mogelijkheid omvoor een eigen case de baten globaal te berekenen. Het berekenen van baten is doorgaans de expertise van planeconomen. Met de tool wordt deze specialistische kennis op een aantrekkelijke, begrijpelijke en interactieve manier voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. TEEB-stad is een gezamenlijk project van het ministerie van Economische Zaken en diverse Nederlandse gemeente en gericht op het in beeld brengen van de baten van groen en water in de stad. TEEB is een internationale beweging en staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity. De TEEB-stad-tool sluit aan bij de internationale uitgangspunten van TEEB: draw attention, demonstrate value en help decision making.

LUZ architecten was coördinator van het projectteam dat de online tool voor TEEB-stad heeft ontwikkeld en was verantwoordelijk voor de content: het vereenvoudigen van de complexe planeconomische kennis naar voor een breed publiek begrijpelijke informatie. Bij dit proces waren de toekomstige gebruikers van de tool nauw betrokken. Middels een Community of Practise gaven zij input voor en feedback op de tool. Interactieontwerp, grafisch ontwerp en content zijn gelijktijdig ontwikkeld in een dynamisch en iteratief proces. De tool is te vinden op de website van TEEB-stad

Begin 2015 zijn Platform31, Buck Consultants International en LUZ architecten, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, gestart met het vervolgtraject TEEB-stad. In dit vervolgtraject worden vier regionale leergemeenschappen georganiseerd waarbij de nadruk ligt op het gebruik van de tool. Daarnaast onderzoeken we of er voor enkele thema's, zoals bijvoorbeeld klimaatadaptatie, een inhoudelijke verdiepingsslag mogelijk is.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de TEEB-stad tool geevalueerd. In het in juni 2015 uitgebrachte rapport 'Waardering van stedelijk groen en blauw - Evaluatie van het gebruik van de TEEB-Stad tool' geeft zij aan dat een heldere positionering van de TEEB-stad too belangrijk is voor het vervolg. Het PBL zal de resultaten van de evaluatie gebruiken als bouwsteen voor haar programma Natuurlijk Kapitaal Nederland. Op de website van PBL is het persbericht te lezen en het rapport te downloaden.