Gebiedsconferentie Rijnmond-Drechtsteden

Organisatie en begeleiding sessie ‘De fase na de pilot’.

Opdrachtgever

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Locatie

Dordrecht

Jaar

2016

← terug naar overzicht

Tijdens de Gebiedsconferentie van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden verzorgde LUZ architecten de sessie 'De fase na de pilot'. In deze sessie, die voortborduurde op de Evaluatie Water-RO, lag de nadruk op de koppeling van waterveiligheidsopgaven met ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Rond drie presentaties werd gediscussieerd over hoe men samenwerking in stand kan houden nadat een pilot is afgerond, hoe resultaten van pilots geïmplementeerd kunnen worden en ontwikkelde kennis toegepast. De presentaties en meer informatie zijn te vinden op de website van de Gebiedsconferentie.