Publicatie Stad x klimaat

— 22 Apr

Binnenkort verschijnt de BNA-publicatie 'Stad x klimaat - het gebouw als watermachine'.

Hierin o.a. de studie van LUZ architecten naar een klimaatbestendig gesloten bouwblok in Assendorp, Zwolle. Meer informatie op de website van de BNA.

 

Sustainable neighbourhood

— 28 Aug

Op 24 september geeft Heleen Bothof een lezing over een duurzame sociale en fysieke leefomgeving.
De lezing is onderdeel van de openbare lezingenreeks in het kader van de minor Neigbourhood of the Future, Green Blue Cities. Meer infomatie op de website van de faculteit Bouwkunde.

 

gastdocent Water en Ruimte

— 23 Mar

In het derde kwartaal van het schooljaar 2017-2018 is Heleen Bothof gastdocent bij de Hogeschool Inholland. 

Heleen geeft de theorie en begeleidt de praktijkopdracht van het vak Water en Ruimte, een vak in het derde jaar van de opleiding Landscape and Environment Management van Inholland.

 

Kansenkaarten Voorhof

— 23 Mar

Na het succes van de kansenkaarten voor de Buitenhof, werkt LUZ aan kansenkaarten voor de Voorhof.

In de Voorhof vinden de komende jaren diverse ontwikkelingen plaats op het gebied van verkeer, verduurzaming en woningbouw. Middels kansenkaarten wordt in beeld gebracht hoe deze ontwikkelingen ingezet kunnen worden om de leefbaarheid en klimaatbestendigheid van de wijk te verhogen.

 

 

gemeenteraad positief over Kansenkaarten Buitenhof

— 19 Oct

De kansenkaarten Buitenhof zijn positief ontvangen door de commissie Sociaal Domein en Wonen.
De notitie Kansen voor Buitenhof 2018-2022, met daarin de kansenkaarten, is behandeld in de commissievergadering van 3 oktober 2017. Alle fracties reageerden positief op de notitie. Meer informatie hierover op de website van de gemeenteraad van Delft.

 

 
 

Lezing Bouwkunde: Beyond Sustainability

— 19 Oct

Op 23 november 2017 geeft Heleen Bothof een lezing over duurzaamheid op de faculteit Bouwkunde.
De lezing is onderdeel van een openbare lezingenreeks in het kader van de minor Neighbourhood of the Future, Green Blue Cities. Meer informatie is te vinden op de website van de faculteit Bouwkunde.