CAMPUS-park

Belangeninventarisatie en stedebouwkundige studie naar klimaatadaptatie in TU Noord.

Opdrachtgever

consortium ‘Delft Spettert’

Locatie

Delft

Jaar

2010

Downloads

PDF icon CAMPUS-park A3boekje.pdf

← terug naar overzicht

Voor het project “Delft Spettert” heeft LUZ een studie gedaan naar klimaatadaptatie en gebiedsontwikkeling in de wijk TU Noord. In dit gebied met historische TU gebouwen is een internationale studentencampus gepland. Er zijn veel stakeholders met uiteenlopende belangen aanwezig, waardoor de planvorming al een tijd stagneert. LUZ heeft de studie naar klimaatadaptatie aangegrepen om ook de gebiedsontwikkeling een stap verder te brengen. Als eerste is van elke stakeholder een “belangenkaart” getekend waardoor de verschillende claims op het gebied ook ruimtelijk inzichtelijk zijn geworden. Vervolgens zijn een aantal inrichtingsmodellen getekend die laten zien hoe de verschillende belangen zich tot elkaar verhouden bij het verhogen van de woningdichtheid. De studie van LUZ heeft geleid tot meer onderling begrip bij de stakeholders en draagvlak voor klimaatadaptatie.

 

huidige situatie: groene open ruimte omringd door historische gebouwen