Waardestelling groen in Den Haag

Ondersteuning van BCI bij het bepalen van de waarde van het groen in Den Haag.

Opdrachtgever

Buck Consultants International (BCI)

Locatie

Den Haag

Jaar

2016

← terug naar overzicht

De gemeente Den Haag heeft Buck Consultants International (BCI) gevraagd om inzicht te geven in de economische en maatschappelijke waarde van het groen in de stad, zodat dit in de toekomst mee kan worden gewogen bij het plegen van investeringen, beheer en onderhoud van het groen. Het onderzoek laat zien dat een Haagse woning door het groen 4% meer waard is (dan wanneer er geen groen zou zijn). Daarnaast levert het groen een positieve bijdrage aan o.a. gezondheid, sociale cohesie, waterhuishouding en vestigingsklimaat. LUZ architecten heeft BCI grafisch en inhoudelijk ondersteund bij het opstellen van de Waardestelling groen in Den Haag. Het rapport is te vinden op de website van de gemeente Den Haag. Op de website van Omroep West is een nieuwsbericht verschenen.