Hoezo restmateriaal?

— 17 May

Wandbekleding in de Upcycle Capus gemaakt van reststukjes Platowood.

Medewerkers van Stunt hebben hard gewerkt om alle binnenwanden van reststukjes Platowood te voorzien. Zie ook dit twitterbericht van Stunt of kijk op de website van CirQWood die het restmateriaal aanleverde.

 

Kansen voor klimaatadaptatie

— 12 May

Voor zes locaties in Westland onderzocht LUZ de kansen voor klimaatadaptatie.

 

Gebouw als watermachine

— 12 May

'Het gebouw als watermachine' is te downloaden via de website van de BNA.

De publicatie met de studie van LUZ architecten naar het klimaatbestendig maken van sociale woningbouw in Zwolle is nu ook online beschikbaar.

 

Publicatie 'Stad x klimaat'

— 19 Jun

Livecast op maandag 22 juni 14.00 vanuit Pakhuis de Zwijger.

Op de Linkedinpagina van Heleen staat een kort filmpje met uitleg over de oplossing voor Assendorp in Zwolle waar we een diepte-infiltratieput als uitgangspunt hebben genomen om wateroverlast en hittestress te verminderen in een gesloten bouwblok met sociale-huurwoningen. 

Meer informatie en aanmelden voor de livecast via: https://www.bna.nl/onderzoek/stad-x-klimaat/de-resultaten/de-publicatie  

 

 

 

Upcycle Campus Stunt

— 7 May

Het gaat hard met de bouw van de Upcyle Campus van Stichting Stunt.

 

Upcycle Campus Stunt

— 22 Apr

Er wordt hard gewerkt aan de verbouwing van een oude aannemersloods tot Upcycle Campus voor Stichting Stunt.
De oplevering staat gepland voor eind juni. Kijk voor meer informatie op het LinkedIn-profiel van Heleen.