Ontwerpend onderzoek Buitenhof

— 12 May

In opdracht van de gemeente Delft voert LUZ architecten ontwerpend onderzoek naar de wijk Buitenhof uit.

Het onderzoek is onderdeel van de Integrale Gebiedsverkenning Buitenhof. Doel is om in beeld te brengen hoe verschillende ruimtelijke ontwikkelingen zoals vervangen van de riolering, aanleg van een warmtenet en klimaatbestendig inrichten van het gebied met elkaar gecombineerd kunnen worden en tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van sociaaleconomische problemen in deze naoorlogse woonwijk.

 

De fase na de pilot

— 12 Jun

Sessie over governance bij het verbinden van water en ruimte tijdens de Gebiedsconferentie van Rijnmond-Drechtsteden. LUZ architecten verzorgde voor het programmateam Rijnmond-Drechtsteden de sessie 'de fase na de pilot' waarin de koppeling van waterveiligheidsopgaven met ruimtelijke en economische ontwikkelingen centraal stond. Rond drie presentaties werd gediscussieerd over hoe men samenwerking in stand kan houden nadat een pilot is afgerond, hoe resultaten van pilots geïmplementeerd kunnen worden en ontwikkelde kennis toegepast. De presentaties en meer informatie zijn te vinden op de website van de Gebiedsconferentie.

 

Waterberging, biodiversiteit en recreatie in Delft Zuidoost

— 12 Jun

In het kader van Groenblauw Delft Zuidoost is het gebied rond begraafplaats Jaffa heringericht.

De gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben hier gezamenlijk ruimte voor water, een diverse beplanting en aantrekkelijke recreatieve gerealiseerd. De herinrichting is in het voorjaar van 2016 uitgevoerd. 

 

English version Delft Smart City final report

— 2 Oct

An English version of the Delft Smart City final report is available for download at the project page

 

Groenblauw Delft Zuidoost in de belangstelling

— 30 Sep

Het project Groenblauw Delft Zuidoost staat weer volop in de belangstelling. Op de website van Gebiedsontwikkeling.nu is een artikel over het project Groenblauw Delft Zuidoost verschenen. Ook is de publicatie van de Peilstok 2014 verschenen, waarin Groenblauw als een van de genomineerde projecten is opgenomen. Het boek is online te bekijken via het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.  

 

Groenblauw komt tot bloei

— 1 Jun

Na flink wat investeren afgelopen jaren beginnen nu de resultaten van het project Groenblauw Delft Zuidoost goed zichtbaar te worden in de wijk. De bermen langs de Rotterdamseweg staan in bloei en gonzen van de hommels. Langs de natuurvriendelijke oevers zwemmen jonge watervogels en het nieuwe parkje op de kop van de Julianalaan wordt gebruikt door studenten van de Haagse Hogeschool, toeristen van de Porceleyne Fles en omwonenden. Meer informatie op de projectpagina van Groenblauw Delft Zuidoost.